Kontrollansvarig

husesyning kontrollansvarig

Kontrollansvarig i Lerum, Alingsås, Partille – husesyning.se

Enligt plan och bygglagen (pbl) behövs en kontrollansvarig (KA) vid dom flesta byggnationer. Som kontrollansvarig är vi ditt stöd genom byggprocessen.

Vi på Husesyning AB har stor erfarenhet av villabyggnation. Vi riktar oss mot privatpersoner som skall bygga och behöver en kontrollansvarig. Vi verkar som KA främst i Partille, Lerum och Alingsås.

Så här arbetar vi:

Vi träffas och ni berättar om ert byggprojekt. Det är bra om ni anlitar oss i ett tidigt skede. Vi går igenom byggprocessen, vad KA innebär och hur vi arbetar. Som KA är vi på er sida under byggprocessen. Under byggtiden gör vi bland annat stickprovskontroller för att se om egenkontroller fylls i och man framför allt inte bygger in fukt.

Kortfattad arbetsgång:

 • Uppdragsbekräftelse.
 • Anmälan KA till kommunen.
 • Bygglovsansökan – bygglov.
 • Kontrollplan och övriga handlingar tas fram.
 • Tekniskt samråd – startbesked.
 • Byggstart.
 • Kontroller.
 • Arbetsplatsbesök.
 • Kontroller.
 • Intyg och egenkontroller till KA.
 • Slutsamråd – slutbesked.
 • Inflyttning.

Vi lämnar fast pris vid nybyggnation av huspaket som kontrollansvarig enligt PBL.