Fuktmätning

Vi på Husesyning har utbildning, erfarenhet och instrument för kunna hjälpa dig.  Är även med i expertgrupp teknisk specialist som fuktsakkunnig i SBR.

 

Fuktmätning som tilläggsuppdrag till överlåtelsebesiktning

Som godkänd fuktsakkunnig i SBR kan jag göra fuktmätning för dig. När du köper ett hus med krypgrund eller äldre vindsutrymme rekommenderas att göra fuktmätning i åtkomliga delar som tilläggsuppdrag till överlåtelsebesiktning. Tyvärr finns det ingen sätt att göra fuktmätning i ett våtrum utan att penetrera tätskiktet och därmed förstöra det. Att mäta magnetiskt på kakel säger inget om vilken sida om tätskiktet som fukten finns. När ett våtutrymme används är fixet under plattorna ständigt vått och tar många månader att torka.

 

Fuktmätning som separat uppdrag

Har du fuktproblem i ditt hus kan vi göra en fuktmätning. Vi går igenom riskkonstruktioner och ditt hus egenskaper för att kunna komma fram till vad som behöver åtgärdas. Alla hus är olika och skillnaderna ökar med åldern, husets användning och variationer av underhållet.

Äldre hus har ofta en underdimensionerad ventilation. Har man tidigare haft oljeeldning och bytt uppvärmningssystem kan det påverka ventilationen då man inte längre har en varm murstock. Nya hus har krav på mekanisk ventilation vilket äldre hus saknar. Ventilationen påverkar inomhusklimatet och är viktig för att vi och huset skall må bra. Extra isolering som utförs på fel sätt kan skada huset och orsaka fuktproblem.

Det är många faktorer som kan orsaka fukt och mögelproblem. Men det är viktigt för oss och särskilt för barnens hälsa att dom åtgärdas.

 

 

Fuktmätning när du bygger

När du bygger hus kan jag göra fuktmätningar i stommen innan den byggs in. Det bästa sättet att undvika framtida fukt eller mögelproblem är att allt material är tillräckligt torrt. Det är viktigt att byggnaden torkas ut på rätt sätt och att man har kontroll. Sker ett läckage eller fuktskada skall avvikelsen följas upp noggrant. För att få ett så bra hus som möjligt skall man inte forcera byggtiden, byggmaterialet behöver sin torktid. Som kontrollansvarig kräver jag att entreprenören redovisar fuktmätning i sin egenkontroll. Tyvärr är kunskapen om hur fuktmätningar skall utföras varierande. Som kontrollansvarig tycker jag att kostnaden för att anlita en fuktsakkunnig är låg i relation till husets kostnad och vad framtida fuktproblem kan kosta.

När virke levereras till ditt bygge skall fukthalten vara maximalt 18% det är viktigt att kontrollera det. Tyvärr görs det sällan. Vilket innebär en längre torktid på plats. För att inte mögel skall kunna utvecklas måste virket torka till under cirka 16% (mögelgränsen). Jag rekommenderar att man har marginal eftersom trä har olika egenskaper, mätinstrument har toleranser och anser att 15% bör gälla. I virkets fuktigaste delar – i kärnan, som man mäter med hammarelektroder.

Fuktmätning intyg


Kontaktformulär

Har du frågor eller funderingar så tveka inte att ta kontakt med oss. Vi svarar gärna på era frågor. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.

    Namn*

    E-post*

    Telefon*