Husbesiktning

husbesiktning

Husbesiktning i Lerum, Alingsås, Partille, Göteborg, Härryda & Borås – husesyning.se

Anlita oss vid husbesiktning, vid om- och tillbyggnad, vid renovering eller när du bara vill veta hur huset egentligen mår. Husbesiktning är ett samlingsnamn för dom olika besiktningar som utförs av en besiktningsman beroende på syftet. Vanliga besiktningar är:

 • Besiktning vid köp eller försäljning, besiktning innan överlåtelse.
 • När ett hus är nybyggt och entreprenaden är klar.
 • Innan garantitiden går ut (2 eller 5 år).
 • Om utförandet är tveksamt.
 • Det finns fuktproblem.
 • Man har bott i huset en tid och vill veta om det finns problem som behöver åtgärdas.

Som husägare eller blivande husägare är det viktigt att veta hur huset mår. Vi hjälper dig med detta genom att göra en besiktning. Det är alltid bra att känna till sitt hus och dess egenskaper. Om det finns riskkonstruktioner är det nödvändigt att känna till dom så att man inte förvärrar befintliga problem.

Det är många saker att kolla upp när det gäller hus. Alla hus är individer med olika egenskaper. Några viktiga saker:

 • Finns det krypgrund – hur är skicket?
 • Varför är det mögel på vinden?
 • Självdragsventilation – hur fungerar den?
 • Barnsäkerhet – vad gäller?
 • Fuktmätning/fuktindikering – skall det göras? I så fall var?
 • Gammal platta på mark – vad skall man tänka på?
 • Taket, är det rätt utfört?
 • Fasadpanel, fönsterkarmar, fönsterbågar, vindskivor, plåtar – skick, utförande?
 • Våtrum – är dom rätt gjorda?

Vi på Husesyning har sett ett stort antal hus, nya som gamla. För oss är det viktigt att man som husägare eller blivande sådan har koll på vad som gäller sitt hus. Efter besiktningen erbjuder vi en genomgång av besiktningsutlåtandet på telefon. Detta för att ni skall kunna fråga om det som vi såg vid besiktningen. Det är en fördel att veta vad som behöver åtgärdas innan det blir för omfattande skador.