Överlåtelsebesiktning i Göteborg, Alingsås & Borås

Alt text

Vid en försäljning är huset som bäst polerat och som köpare är det lätt att bli förälskad. Vår uppgift är att se bakom den vackra fasaden och upptäcka det du inte vill upptäcka när bostaden väl är din.

Ring för offert – 031-3099001

Telefongenomgång efter besiktningen ingår i priset.

Varför skall du göra överlåtelsebesiktning

Som köpare har du en omfattande lagstadgad undersökningsplikt enligt jordabalken kapitel 4 §19, den är större än säljarens skyldighet att upplysa om fel. Kortfattat så betyder det att man inte kan hävda fel efter köpet som går att upptäcka vid en okulär besiktning. När du gör en överlåtelsebesiktning minskar du risken för en framtida tvist mellan säljare och köpare.

Köp inte andras problem

Att köpa hus är en stor ekonomisk satsning och det är viktigt att veta så mycket som möjligt om huset och dess egenskaper innan köpet, vi är på din sida och hjälper dig. Se gärna på vad våra kunder har att säga om oss.

Låt en certifierad besiktningsman SBR hjälpa dig. Vi arbetar enligt SBR modellen.

Hur går en överlåtelsebesiktning till?

 • Vi kommer överens om uppdragets omfattning och bokar tid.
 • Genomgång med säljaren inför besiktningen på plats. Detta för att få så mycket upplysningar om huset som möjligt. Dokumentation, bygglov, teknisk beskrivning, tidigare renoveringar, underhåll och ålder samt tidpunkter för dessa.
 • En noggrann okulär besiktning görs, där du är med. Du får då en bild av huset och dess egenskaper.
 • Efter besiktningen behövs några arbetsdagar för att skriva utlåtandet.
 • Du får utlåtandet via e-post.
 • Vi bokar tid och har en telefongenomgång av utlåtandet om du önskar.

Vad ingår i en överlåtelsebesiktning?

En noggrann okulär byggbesiktning av alla tillgängliga och åtkomliga utrymmen samt mark i nära anslutning till huvudbyggnaden. Noteringar av iakttagelser om huset dokumenteras under besiktningen. Besiktning enligt SBR modellen är okulär vilket innebär att synintrycket är avgörande, inga instrument används. Inga ingrepp görs heller i byggnaden.

Det som inte ingår i besiktningen är

 • Eldstad och rökkanaler (sotaren).
 • Värme-, ventilation-, vatten och avloppssystem.
 • El.
 • Övrig mark.
 • Fuktmätning

Tilläggsuppdrag i samband med besiktning

Fuktmätning ingår inte i överlåtelsebesiktningen men kan göras som tilläggsuppdrag. Vi har behörighet och utrustning för det. Tänk på att en fuktmätning i inbyggda delar kräver fastighetsägarens tillstånd för ingrepp i byggnaden. Återställning ingår inte.

Utlåtandet

Efter besiktningen upprättar besiktningsmannen ett utlåtande med:

 • Villkor för besiktningen, fås i samband med uppdragsbekräftelsen.
 • Uppgifter om parter. Namn adresser och vem som äger rätten till utlåtandet.
 • Fastighetsuppgifter, adress och fastighetsbeteckning.
 • Tillhandahållna handlingar, senast vid besiktningstillfället.
 • Säljarinformation. Utförda renoveringar, underhåll, eventuella om eller tillbyggnader och tidpunkter när dessa är gjorda.
 • Förutsättningar för besiktningen. Möblering, väderlek och belamrade ytor.
 • Typ av byggnad, grundläggning, byggnadsår, tak, fasad med mera.
 • Här förs noteringar om respektive utrymme / byggnadsdel vid besiktningen.
 • Om det finns påtaglig risk för väsentligt fel i byggnaden så skrivs det under denna rubrik. Underlag för analysen är bland annat noteringarna och upplysningar från säljaren.
 • Fortsatt teknisk utredning. När det finns skäl för köparen att undersöka något ytterligare, som inte är med i riskanalysen. Köparen avgör om ytterligare undersökning skall göras, denna ingår inte i överlåtelsebesiktningen. Det kan krävas ingrepp i byggnaden och fastighetsägarens godkännande.

Efter besiktningen med utlåtandet som ett underlag kan du besluta om att:

 • Genomföra köpet som avtalat.
 • Häva köpet.
 • Begära prisreducering. Beroende på förhållanden som du inte var medveten om innan besiktningen.

Besiktningsklausul

Om du gör besiktningen efter köpet skall du ha en ”öppen besiktningsklausul”, två veckor eller 10 arbetsdagar brukar dom flesta mäklare skriva in i köpeavtalet. Tänk på att du behöver få tag på en besiktningsman, boka tid, göra besiktningen och framför allt ha betänketid.
Klausulen skall vara öppen, det vill säga att det inte skall finnas villkor för att häva köpet efter besiktningen. Det finns begränsningar med klausulen. Återgång av köpet skall vara kopplade till fastigheten, enligt mäklarsamfundet.

Besiktningsman SBR

Certifierad eller godkänd besiktningsman SBR, är eftertraktade titlar som man måste uppfylla krav från SBR för att få använda sig av. Förutom grundkraven byggingenjör SBR, särskild utbildning, särskild ansvarsförsäkring och medlemskap i expertgrupp. Krävs även fortlöpande utbildning för att behålla titeln.

För att nå upp till att bli certifierad besiktningsman SBR krävs dessutom att man under minst 2 år haft ett visst antal besiktningar och har det varje år för att få fortsätta vara certifierad. Certifieringen sker via RISE.

Genom att anlita en besiktningsman ansluten till SBR, som är certifierad eller godkänd får du ett kunnande och en välbeprövad arbetsmetod som branschorganisationen står bakom. Systematiskt arbete med jurister och byggingenjörer har genom åren byggt upp SBR – modellen.

Kunskapsöverföring sker till besiktningsmän genom regelbundet anordnade symposier, som är obligatoriska för fortsatt certifiering eller godkännande.

Det finns inget formellt krav för att kalla sig besiktningsman eller för att utföra överlåtelsebesiktning av fastighet. Det är viktigt att du som anlitar en besiktningsman vet att det finns en skillnad på dom som går den långa vägen och lägger tid och pengar på att vara certifierade eller godkända via SBR, och dom som inte är det.

Dolda fel

Fel som inte går att upptäcka vid en okulär besiktning kan vara dolda. Det ligger i säljarens intresse att upplysa köparen om kända fel och brister. Visar det sig att huset har dolda fel är säljaren ansvarig för dessa i tio år efter tillträdet.

Säljaren kan med ett utlåtande som underlag till försäkringsbolag teckna en ”dolda fel försäkring” för att ha som en säkerhet om dolda fel uppdagas. Försäkringsbolagen har olika villkor för att få teckna försäkring och betala ut eventuell ersättning. Du som köpare kan då få ett försäkringsbolag som motpart vid en eventuell tvist.

Om säljaren inte har försäkring och ni hamnar i tvist om fel i fastigheten så skall du vara medveten om att processen blir lång och besvärlig. Den kostar mycket pengar, tid och bekymmer. Utgången av processen är oviss.

Värdering

 • Hur mycket är huset värt?
 • Hur mycket kan jag betala utan att det blir för högt?
 • Har jag betalat för mycket?

Det beror på läge, skick och hur många som är intresserade. För att få många intresserade får inte utgångspriset vara för högt.

Marknaden bestämmer utbudet och budgivningen på respektive hus bestämmer slutpriset. Hur angelägna budgivarna är att få huset beror på respektive familjesituation och deras ekonomiska muskler.

För dig är viktigt att ta reda på vad du klarar av ekonomiskt vid köpet. Det är inte säkert att du får låna till allt av banken. Ett renoveringsbehov kanske måste finansieras med topplån. För att få en fingervisning om priset på huset kan du använda mäklarstatistik och se på bland annat K/T talet som anger förhållandet mellan huspriset och taxeringsvärdet. Du kan se på kommunnivå och jämföra. Gör det innan budgivningen så du vet vad din gräns för huset du budar på ligger.

Kontakta oss för offert eller om du undrar något om hur besiktningen går till.


Kontaktformulär

Har du frågor eller funderingar så tveka inte att ta kontakt med oss. Vi svarar gärna på era frågor. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.

  Namn*

  E-post*

  Telefon*