Blåbetong – upptäck den innan du köper bostaden

Med en gammamätning kan man avgöra om tak och väggar består av blåbetong.

Under perioden 1929 till 1975 tillverkades blåbetong som byggmaterial. När det står lättbetong som byggmaterial i hus från denna perioden kan lättbetongen helt eller delvis bestå av blåbetong som avger radongas. Radongas är luktfri och kan bara mätas med spårfilm som man gör under vinterhalvåret. Radon kommer även från mark och vattenbrunnar.

Radon finns omkring oss och den påverkar människan negativt när vi utsätts för den under lång tid. Radon sönderfaller i andra radioaktiva beståndsdelar(radondöttrar) som fäster på partiklar, vilka via inandningsluften kommer ner i lungorna. Ju mer vi utsätts för radon desto mer ökar risken att få lungcancer. Man räknar med cirka 500 lungcancerfall om året i Sverige.

 

Blåbetong

Vid en överlåtelse av fastighet kan man göra en korttidsmätning, men den är bara indikativ och det tar dessutom minst 8-10 dagar innan du får resultatet.

Med en gammamätare kan man med stor säkerhet ta reda på om väggar och bjälklag består av blåbetong eller inte. Med den kunskapen kan du ta ett bättre beslut om din eventuella bostadsaffär. Gammamätningen ersätter inte en radonmätning som tar 2-3 månader att göra under eldningssäsongen. Men det kan vara bra att slippa en extra radonkälla i form av blåbetong. När en bostad innehåller blåbetong ser många köpare det som ett “köplyte”, det vill säga att många är inte intresserade av bostaden. Vilket blir en stor nackdel den gången du själv skall sälja.

Även lägenheter har samma problem med byggmaterial. Många människor bor i bostäder vars inomhusluft överstiger gränsvärdet utan att veta om det.

Köp inte andras problem – undersök innan. Tyvärr är det alltför ofta som man inte gjort någon mätning och jag upplever som besiktningsman att man ofta inte vill veta.

Det är bättre att veta än att inte veta – för då kan du göra något åt problemet.

Gammamätning kan utföras som tilläggsuppdrag till överlåtelsebesiktning.


Kontaktformulär

Har du frågor eller funderingar så tveka inte att ta kontakt med oss. Vi svarar gärna på era frågor. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.

    Namn*

    E-post*

    Telefon*