Skall du köpa hus? Du vet väl att du som köpare har en stark undersökningsplikt enligt jordabalken. Anlita en egen oberoende besiktningsman SBR när du...