Gammamätning

Med en gammamätare som mäter gammastrålning från atomers sönderfall kan man indikera om byggnadsmaterial innehåller radioaktiva ämnen, till exempel när hus är byggda med blåbetong.

Bild från hus med källare uppförd av blåbetong

blåbetong källare