Radon

Radon är en färg och luktfri gas som kommer från mark, vatten och byggnadsmaterial. Den är cancerframkallande och det uppskattas att cirka 500 personer om året dör i lungcancer, från radon i inomhusluft.

Du vill inte att din familj växer upp i ett radonhus om du kan undvika det. Min erfarenhet som besiktningsman visar att flertalet, fler än 9 av 10 inte har gjort radonmätning när dom säljer sitt hus. Dom har valt att inte veta, trots den i sammanhanget låga kostnaden att göra en mätning under vintern.

Tyvärr ligger det i köparens undersökningsplikt att undersöka radonhalten. Men det är helt omöjligt att göra det på kort tid om det inte redan är gjort av säljaren. Man kan göra en korttids mätning, men den ersätter inte en radonmätning under eldningssäsongen som tar 2 månader att göra.

Gammamätning

För att undersöka om radon kommer från byggnadsmaterialet används en gammamätare som mäter sönderfallet från radioaktiva ämnen. Blåbetong är en sådan källa. Enligt BBR 6:12 gäller:

Gammastrålningsnivån får inte överstiga 0,3 μSv/h i rum där människor vistas
mer än tillfälligt.


Kontaktformulär

Har du frågor eller funderingar så tveka inte att ta kontakt med oss. Vi svarar gärna på era frågor. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.

    Namn*

    E-post*

    Telefon*